Vorig
project

Strategie en branding

Rode loper voor
de kerk van morgen

Klant
Actie Kerkbalans
Volgend
project

Actie Kerkbalans is de grootste fondswervende actie van Nederland. En idd mocht al in 2020 de voorbereidingen treffen voor de komende jaren van deze actie. We ontwikkelden een nieuwe slogan, een site, goede downloadbare materialen en een nieuwe manier van informeren en werven in coronatijd. 


Hiervoor waren vooraf een aantal doelen gesteld:

  • Een campagne slogan ontwikkelen waar de komende jaren mee gewerkt kan worden.
  • Lokale organisatoren zo goed mogelijk ondersteunen bij de organiseren en uitvoeren van hun lokale campagne.
  • Lokale organisatoren aanmoedigen om een lokaal startmoment te organiseren.
  • Het organiseren van een landelijk persmoment als start van Actie Kerkbalans.
  • Het bezoek aan www.kerkbalans.nl stimuleren onder de gebruikers.

Fotografie: Michaël Terlouw

kerkbalans.nl
Fondsenwerving
Merkpositionering
Communicatieconcept
Focusgesprekken met doelgroep
Workshops en inspiratiesessies

Slogan

Kerkbalans zorgt er ieder jaar weer voor dat duizenden kerken (van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente) financieel kunnen blijven bestaan. De actie zorgt voor toekomst, duurzaamheid en daarmee voor het cement in de (kerkelijke) samenleving. idd zocht daarom naar een slogan voor de komende jaren, die kernachtig verwoordt waar de Actie Kerkbalans voor staat: Geef vandaag voor de kerk van morgen. In die slogan is alles te vinden waar Kerkbalans voor staat: een gift vandaag zorgt dat de kerk toekomst heeft.

Nieuwe website

De Actie Kerkbalans kan niet bestaan zonder duizenden vrijwilligers in de plaatselijke kerken die jaarlijks langs de (digitale) deuren van hun kerkleden gaan om geld op te halen. Om ervoor te zorgen dat deze vrijwilligers hoge kwaliteit materiaal ter beschikking hebben, heeft idd de site Kerkbalans.nl geheel aangepast. De site bevat alle noodzakelijke materialen, gratis downloadbaar zodat iedere kerk de juiste brieven, mailings, persberichten en illustraties kan inzetten voor een maximaal resultaat.

Corona

Door de coronacrisis was het begin 2021 voor het eerst niet goed mogelijk langs de deuren te gaan om geld in te zamelen voor Kerkbalans. Ook fysieke bijeenkomsten om kerkrentmeesters en andere geïnteresseerden te inspireren, zijn niet meer mogelijk. idd heeft daarom niet alleen een coronaprotocol opgesteld voor een veilige manier van inzamelen, maar heeft ook webinars gehouden waarin vrijwilligers bijgepraat werden over nieuwe vormen van inzamelen.

Rode loper

De meest in het oog springende actie van Kerkbalans 2021 is wellicht de rode loper. Deze werd door ruim 150 kerken uitgerold: een aantrekkelijke manier om de Actie Kerkbalans bekend te maken bij de eigen leden, maar ook bij de plaatselijke pers. 

Onderzoek

Samen met Citisens heeft idd voor Actie Kerkbalans onderzoek gedaan naar kerk-zijn in coronatijd en geefbereidheid. Hieraan hebben bijna 2.000 respondenten meegedaan. Dit onderzoek is tijdens een digitaal persmoment gepresenteerd.

Meer weten?

Neem contact op met Marco Boers.

mail Marco