idd zet in bewegingidd zet in beweging
Vorig
project

Strategie en branding

Vanuit identiteit
een nieuwe naam
en positionering

Klant
Crohn & Colitis NL
Volgend
project
Crohn & Colitis

De patiëntenvereniging CCUVN benaderde ons met de vraag om te helpen bij een nieuwe positionering. We zien je al puzzelen op de afkorting. Waar staat deze precies voor?

Na onderzoek en verschillende voorstellen is de vereniging nu omgedoopt tot Chrohn & Colitis NL. Niet alleen een heldere, nieuwe naam en huisstijl, maar ook een dito magazine en brochurelijn zagen het levenslicht.

Fotografie: Joris Aben

crohn-colitis.nl
identiteitsmarketing
focusgesprekken met doelgroep
communicatieconcept
branding / huisstijl
Crohn & Colitis

Met elkaar sterker

We zijn begonnen met het vaststellen
van een nieuwe identiteit (visie,
missie, merkwaarden en merkbelofte).
Deze is tot stand gekomen na een aantal sessies met interactieve werkvormen met bestuur, medewerkers, vrijwilligers en leden. We hebben hier woorden aan gegeven in een identiteitsbewijs en samengevat in de nieuwe pay-off:
Met elkaar sterker.
Crohn & Colitis

Magazine

We hebben de huisstijl vertaald naar concepten voor de nieuwe brochurelijn en naar Crohniek, het magazine van Crohn & Colitis NL. De foto’s van de leden zijn gemaakt door fotograaf Joris Aben.
Crohn & Colitis

Mijn baas is paars

Voor de Week van de Toegankelijkheid bedachten we het concept Mijn baas is paars! 70 werkgevers zijn in het zonnetje gezet en kregen van hun medewerker een
‘Mijn baas is paars’ trofee. Voor deze campagne hebben we ook 5 filmpjes ontwikkeld.
Crohn & Colitis

Meer weten?

Neem contact op met Wilmie Riemer.

mail Wilmie
Crohn & Colitis