idd zet in bewegingidd zet in beweging
Vorig
project

Strategie en branding

Een sterk merk:
1 groep, 6 scholen

Klant
De Passiescholen
Volgend
project
De Passie huisstijl

Scholengroep de Passie groeit! In de afgelopen twee jaar is de scholenkoepel flink uitgebreid. Met drie scholen voor voortgezet en drie scholen voor primair onderwijs, vond de school het tijd de profilering onder de loep te nemen en de scholengroep steviger neer te zetten. Samen met de Passie gingen we op zoek naar de kern van de organisatie. Waar staat de Passie voor en hoe brengen we dat naar buiten? Daar is een endorsed merkstrategie en een nieuwe visuele identiteit uit voortgevloeid.

Branding
Focusgesprekken met doelgroep
Merkpositionering
Workshops en inspiratiesessies

Sterk merk

Alle aangesloten scholen van de Passie vormen samen één professionele koepel; elke school is afzender van het grotere geheel, het moedermerk de Passie. Samen staan de scholen voor evangelisch bijbelgetrouw onderwijs. De nieuwe visuele identiteit maakt dit zichtbaar: het straalt eenheid en professionaliteit uit.
De Passie huisstijl

Draagvlak creëren

Eerste stap was het houden van interviews en organiseren van brainstorms met mensen uit allerlei geledingen van de Passiescholen. Hieruit maakten we keuzes voor kernbegrippen: woorden om de identiteit en uitstraling te duiden. Dit traject was zeer waardevol om draagvlak te creëren binnen de gehele organisatie. Op basis hiervan zijn wij aan de slag gegaan met creatieve concepten.
De Passie huisstijl
De visuele identiteit is uiteindelijk ontwikkeld op basis van woorden als krachtig, stoer, dynamisch, herkenbaar, uniek en jongeren. Centraal in het beeldmerk is een hart te zien, dat staat voor ‘hart voor God, hart voor leerlingen en hart voor onderwijs’. De drie gekleurde bogen eromheen verwijzen naar de drie centrale aspecten voor de Passie: leerling, God en samenleving.
De Passie huisstijl
De Passie huisstijl
Voor de drie basisscholen is een eigen variant van het logo gemaakt. Deze scholen blijven namelijk hun eigen naam voeren, maar wel met het onderschrift ‘Passieschool’. Met hun varianten behouden ze hun eigenheid én zijn ze tegelijk herkenbaar als onderdeel van de scholengroep. Met de nieuwe endorsed merkstrategie heeft de Passie nu ook een goede basis staan wanneer in de toekomst meer scholen zich bij de Passie aansluiten.

Meer weten?

Neem contact op met Marco Boers.

mail Marco
De Passie huisstijl