idd zet in bewegingidd zet in beweging
Vorig
project

Strategie en branding

Ledenwerving
vanuit nieuwe
propositie

Klant
Stomavereniging
Volgend
project
Stoma Vereniging

‘Lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening’ Dat zijn drie woorden die door veel patiëntenverenigingen gebruikt worden. Ze dekken goed de lading, maar zijn niet actueel en sluiten niet aan bij de belevingswereld van jongere generaties.

‘Hoe zorgen we dat we aantrekkelijk en relevant zijn?’, dat was de kernvraag in het afgelopen jaar die we samen mochten beantwoorden met de Stomavereniging.

Vanuit een heldere strategie voor ledenwerving gingen we aan de slag met concrete acties. Om weer fris voor de dag te komen is de huisstijl, met de daarbij behorende middelen, vernieuwd.

stomavereniging.nl
Identiteitsmarketing
Marketing en (leden)werving
Communicatieconcept
Focusgesprekken met doelgroep
Projectmanagement
Branding / huisstijl

Plan ledenwerving

In een aantal sessies met medewerkers van het bureau zijn we aan de slag gegaan. Zo’n sessie levert gelijk kennis en draagvlak op voor de uitvoering van het plan. Daarnaast hebben we een CRM-analyse uitgevoerd en leden gesproken tijdens een focusgroep.
Stoma Vereniging
Stoma Vereniging

Nieuwe brochurelijn

Brochures zijn nog steeds een belangrijk communicatiemiddel voor patiëntenverenigingen. Op de covers zie je de leden van de vereniging. De twee productiedagen die we hiervoor organiseerden, leverde mooie foto’s op, maar zeker ook verbinding met leden.
Stoma Vereniging

Meer weten?

Neem contact op met Wilmie Riemer.

mail Wilmie
Stoma Vereniging